Tailored export & import consultancy services
for companies active in Horti- & Agribusiness
and the Renewable Energy Sector

Introductie

Tradelinks richt zich op zakelijke dienstverlening m.b.t. export- & importbegeleiding aan bedrijven werkzaam in de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector welke hun markt willen uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en andere landen over de gehele wereld. Tradelinks kan de belangen van betreffende bedrijven behartigen in de ruimste zin van het woord. Hieronder kan bijvoorbeeld worden begrepen het uitvoeren van marktonderzoeken, optreden als representant , inkoop en/of verkoop van land- & tuinbouwproducten en grondstoffen, marketing in de land- & tuinbouwsector en de duurzame (hernieuwbare) energiesector en/of het verrichten van overige specifieke activiteiten in opdracht van of namens opdracht verstrekkende bedrijven werkzaam binnen de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector.

Efficiënter zakendoen tussen bedrijven uit verschillende landen gaat aantoonbaar beter verlopen indien er meer wederzijdse kennis is van de gesproken taal en begrip met betrekking tot de verschillen in cultuur en gewoonten van de landen waarin men zakelijke relaties wil aangaan. Tradelinks heeft door jarenlange zakelijke ervaring hiervoor de nodige expertise opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Tradelinks biedt haar klanten de mogelijkheid om initiatieven en/of bestaande zakelijke processen soepeler te laten verlopen. Tradelinks kan bijvoorbeeld namens en/of voor diverse bedrijven activiteiten verrichten met betrekking tot het leggen van alle noodzakelijke contacten en als intermediair of contactpersoon voor uiteenlopende bedrijven blijven acteren tijdens het verdere proces. De kernactiviteit van Tradelinks is ondersteuning van export-& importaangelegenheden binnen de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector.

Het kan zowel voor Nederlandse als buitenlandse bedrijven interessant zijn om gebruik te (gaan) maken van de beschikbare expertise van Tradelinks.

Tradelinks is een geregistreerde handelsnaam van TILLAS holding company BV. Een andere werkmaatschappij van TILLAS holding company BV is Premium Energy Systems BV.

 

Premium Energy Systems BV  |  Solutions in Renewable Energy  |  Solar never looked so good  |  Why do it any Other Way?

 

Premium Energy Systems is door Viridian Solar, een Britse fabrikant van indakzonnepanelen, geselecteerd als exclusief importeur-distributeur voor de Benelux en Duitsland. Viridian Solar indakzonnepanelen worden gekenmerkt door een esthetisch en kwalitatief hoogwaardig niveau, die op een eenvoudige en doeltreffende wijze geïntegreerd in het dakvlak geïnstalleerd kunnen worden.

Een toonaangevend product van Viridian Solar voor dakintegratie van solar PV is ClearlineFusion, een beproefd PV-systeem voor dakintegratie dat snel en doeltreffend geïnstalleerd kan worden en beschikt over een hoge brandclassificatie en een zeer hoge windweerstand. Het ClearlineFusion indaksysteem is onderscheidend t.o.v. andere indaksystemen, omdat de zonnepanelen als zodanig het systeem vormen. Betreffende indaksysteem is dus geen constructiesysteem waar andere panelen in bevestigd kunnen worden. Er hoeft dus niet te worden gebruik gemaakt van EPDM-onderlagen, verzwaarde onderconstructies en/of plastic onderbakken. Hemelwater en vuil blijven aan de voorzijde van de zonnepanelen, waardoor er geen ophoping van bij voorbeeld bladresten, aan de achterzijde kan plaatsvinden. Het bestaat uit Clearline PV16-zonnepanelen die heel eenvoudig op de pan-, lei- of rietlatten geschroefd kunnen worden en vervolgens waterdicht worden afgesloten met smalle Fusion-gootstukken. Met ClearlineFusion is het mogelijk diverse configuraties samen te stellen, t.w. zowel portret- als landschapsgericht en diverse ‘getrapte’ variaties daarvan. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van Clearline PV16-zonnepanelen met uiteenlopende vermogens. ClearlineFusion is uitermate geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, maar uiteraard ook voor bestaande particuliere woningen. 

Premium Energy Systems (verder: PES) kan bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zorgdragen voor het EPC-projectmanagement (Engineering, Procurement & Construction). In dit geval bedoel ik daarmee dat PES in samenwerking met Viridian Solar een rol kan spelen inzake relevante aanbevelingen m.b.t. de configuraties in de ontwerpfase, vervolgens de gehele inkoop kan verzorgen (naast ClearlineFusion ook bekabeling, stekkers, omvormers en dergelijke) en dat PES kan zorgdragen voor het contracteren van installerende partijen plus de supervisie tijdens de montage/installatie-fase. Als installerende partijen kunnen uiteraard bestaande relaties van de opdrachtgever worden ingezet.

Zakelijke relaties zijn marktpartijen als vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, (lokale) energiepartijen, crowdfunders, woningbouwcoöperaties, en installatiebedrijven.

Premium Energy Systems BV is ook actief inzake verdergaande verduurzaming van dakvlakken. Hierbij valt te denken aan het opwekken van duurzame energie (PV en/of zonthermisch) in combinatie met het vergroenen van de daken, in zowel horizontale, als verticale richting (bijv. langs gevels). Dit concept heet GreenEnergyroof. Het GreenEnergyroof is zeer geschikt voor toepassing op grootschalige (commerciële en publieke) gebouwen. Tevens is er een oplossing voor de combinatie van solar PV i.c.m. vergroening voor hellende daken.

Premium Energy Systems BV is geen installatiebedrijf, maar verzorgt wel on-site trainingen voor de installatie van Viridian Solar producten en desgewenst het volledige EPC-projectmanagement van uiteenlopende hernieuwbare energieprojecten.

Door bundeling van uiteenlopende deskundigheden binnen één organisatie is Premium Energy Systems BV in staat om succesvol binnen de hernieuwbare (duurzame) energiemarkt te opereren waarbij Premium Energy Systems BV zich als specialisatie onder andere toelegt op specifieke locaties en/of buitengewone situaties.

Milieubeleid

Hernieuwbare energie is duurzaam. Premium Energy Systems BV heeft als bedrijfsbeleid het aspect van duurzaamheid door te voeren in de door haar geleverde producten, af te geven adviezen en onderhoud van het relatienetwerk. Kortom, het aspect van duurzaamheid is doorgevoerd in de volledige bedrijfsvoering, waardoor goede leveranciers- en klantrelaties kunnen floreren. Het doel is voor betrokken partijen wederzijdse voordelen te behalen en vormt tevens een belangrijk onderdeel in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Premium Energy Systems BV  |  Solutions in Renewable Energy  |  Solar never looked so good  |  Why do it any Other Way?